Based on the erotic game Shin Hitou Meguri by Potage.